ที่อยู่

จีโอเดสิค ดีไซน์

36/191 ซอย 15 ถนนเลี่ยงเมือง

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 964 1188

โทรสาร 02 964 1190

 

เพื่อเสนอวัสดุ และงานก่อสร้าง/for supplier

geo.newsandservice@gmail.com

 

ฝึกงาน/สมัครงาน/for job

geo.workingtogether@gmail.com

 

 

 

mailling address

GEODESIC DESIGN

36/191 SOI 15 LIANG MUEANG RD.

PAKKRED NONTHABURI 11120

PHONE +662 964 1188

FAX +662 964 1190

EMAIL geobkk@geodesicdesign.co.th 

 

 

 

on Google Maps