ที่อยู่

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

36/191 ซอย 15 ถนนเลี่ยงเมือง

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 964 1188

โทรสาร 02 964 1190

อีเมล์ geobkk@geodesicdesign.co.thmailling address

GEODESIC DESIGN CO.,LTD.

36/191 SOI 15 LIANG MUEANG RD.

PAKKRED NONTHABURI 11120

PHONE +662 964 1188

FAX +662 964 1190

EMAIL geobkk@geodesicdesign.co.th