ทีมงานจีโอเดสิคได้ซึมซับถึงความงามที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีชีวิตชีวาของธรรมชาติทุกทุกวันจากโต๊ะทำงานของเรา

At Geodesic our team absorb the ever changing beauty of nature just across our work desk.

 

January, 2017