ธรรมชาติที่สวยงามอยู่เบื้องหน้าเรา เราจะไปทางไหนกัน

Facing the beauty of nature, which path will we pursue.

 

March, 2019